Yến sào chính là tổ của con chim yến

by Thích Đặc Sản
0 comment