Tuy bánh xèo có ở nhiều nơi như ở các tỉnh miền Tây nhưng bánh xèo Đà Nẵng vẫn mang những nét khác biệt rất đặc trưng

by Thích Đặc Sản
0 comment