Mít trộn vô cùng dân dã và quen thuộc với những người dân Đà Thành.

by Thích Đặc Sản
0 comment