Sở dĩ có cái tên “nem lụi” là bởi “lụi” trong tiếng địa phương của Huế có nghĩa là xiên lên que

by Thích Đặc Sản
0 comment