Cá ngừ xông khói thì làm như nào?

by Thích Đặc Sản
0 comment

Cá ngừ xông khói thì làm như nào?

Có thể xông khói cá ngừ bằng phương pháp xông khói nóng hoặc lạnh. Tất cả những gì cần thiết để xông khói nóng cá ngừ là một lò nướng ngoài trời, một ít than đá, và những mảnh gỗ nhỏ